Tarptautinis pripažinimas

2014m. Europos Komisija įtraukė „Daujėnų naminę duoną“ į saugomų geografinių nuorodų registrą.


Europos Komisija į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą 2014 m. vasario 13 d. įtraukė „Daujėnų naminę duoną“.

Pripažinimas ES lygiu suteikia galimybę „Daujėnų naminę duoną“ ženklinti specialiu ES ženklu su nuoroda „Saugoma geografinė nuoroda“. Šis ženklas parodo produkto išskirtinumą dėl jo geografinės kilmės ir žymi, jog to produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokio tiesioginio ar netiesioginio jo komercinio naudojimo, imitavimo ar kitos veiklos, kuri galėtų klaidinti vartotoją.

Europos Sąjungoje iš viso registruota daugiau kaip 1200 įvairių sūrio, mėsos, kumpio, vaisių ir daržovių, alaus, konditerijos bei kitų žemės ūkio ir maisto produktų pavadinimų.

Daujėnų duona – šeštasis produktas iš Lietuvos, patekęs į saugomų produktų sąrašą Europos Sąjungoje.